FAQ: Biobrandstoffen als alternatieve energiebron

FAQ: Biobrandstoffen als alternatieve energiebron

We krijgen steeds meer vragen over brandhout en andere biobrandstoffen als alternatieve energiebron. In een tijd van hoge gasprijzen en elektriciteitsprijzen is dit heel begrijpelijk. Vooral ter hulpmiddel voor hen die om hun stookkosten en het milieu geven, hebben we daarom geprobeerd een aantal van de meest gestelde vragen over brandhout en biobrandstoffen als alternatieve energie te beantwoorden. Hieronder vind jij enkele algemene antwoorden op vragen over verwarmen en besparen op de stookkosten met brandhout en andere biobrandstoffen.

Wat kan ik doen als mijn stookkosten stijgen?

Als je het geluk hebt om brandhout of biobrandstoffen als alternatieve energiebron te gebruiken, dan hebben we vijf goede tips verzameld om op je stookkosten te besparen. In dit artikel lees je onze vijf tips. We hebben hier voortdurend aandacht voor en zullen zowel hier op de site als via onze nieuwsbrief continu informeren over verschillende mogelijkheden om te besparen op de stookkosten.

Wat zijn de voordelen van biobrandstoffen ten opzichte van andere energiebronnen?

Een groot voordeel van biobrandstoffen tijdens een energiecrisis is dat deze thuis kunnen worden opgeslagen. Jij kunt het dus kopen wanneer de prijs laag is, en gebruiken wanneer de prijs van andere brandstoffen hoog is. Dat kan niet op dezelfde manier met bijvoorbeeld elektriciteit en gas. Een goede voorraad knapperig brandhout kan een sterke prijsafdekking zijn in tijden van zeer onvoorspelbare energieprijzen.

Hoeveel goedkoper is brandhout dan elektriciteit en gas?

Elektriciteit en gas hebben fluctuerende prijzen gezien met stijgingen van 800% voor elektriciteit en 1000% voor gas van 2020 tot 2021. De markt voor biobrandstoffen heeft kleinere en stabielere prijsschommelingen gezien. Voor brandhout en biobrandstoffen hebben we in het algemeen een stijging van 40 - 60% gezien. Het is zeker ook veel, maar vergeleken met de alternatieven is het een relatief kleine stijging.

Waarom stijgen de gasprijzen en de elektriciteitsprijzen?

Gas en elektriciteit worden verhandeld op verschillende energiebeurzen en de markt voor elektriciteit en gas is meer afhankelijk van mondiale omstandigheden. Coronacrisis, een koude winter, minder wind op de turbines en het conflict met Rusland zijn allemaal factoren die de prijs van elektriciteit en gas hebben doen stijgen. De prijs van elektriciteit is erg afhankelijk van de prijs van gas, aangezien in heel Europa veel elektriciteit van gas wordt gemaakt, en dat is precies waarom die twee vaak hand in hand gaan.

Kan ik hulp krijgen bij stookkosten met houtkachels of pelletkachels?

Nee, dat kan helaas niet. Gas is de belangrijkste energiebron voor verwarming van woningen hier in Nederland en met de explosieve prijsstijgingen van de afgelopen maanden heeft de overheid ervoor gekozen om het tot nu toe te ondersteunen. Hiervoor hebben zij 150 miljoen euro vrijgemaakt aan gemeenten zodat huishoudens die hiervoor in aanmerking komen steun kunnen krijgen. Brandhout en pellets hebben echter niet dezelfde prijsstijging meegemaakt, dus helaas zijn er geen openbare programma's die deze energiebronnen dekken.

Zijn biobrandstoffen en brandhout duurzaam?

Als uitgangspunt worden biobrandstoffen als CO2-neutraal beschouwd omdat de CO2-uitstoot van het juiste gebruik van het product niet groter is dan de hoeveelheid CO2 die het hout tijdens zijn levensduur heeft opgenomen. Tegelijkertijd helpen biobrandstoffen fossiele brandstoffen zoals kolen en olie te verdringen, en draagt ​​gezonde, verantwoorde bosbouw bij aan een toename van het bosareaal, wat zowel de CO2-opname als de biodiversiteit ten goede komt.

Stoten biobrandstoffen meer CO2 uit dan elektriciteit en gas?

Het is moeilijk om eenduidig ​​te antwoorden. Het elektriciteitsnet is afwisselend gebaseerd op kolenstroom in Duitsland en op windturbinestroom van onshore of offshore turbines. Het is echter heel moeilijk te zeggen hoeveel CO2 het elektriciteitsnet uitstoot, omdat de basis voor de berekening letterlijk verandert als de wind waait.

Gas is een fossiele brandstof die de EU op gelijke voet met steenkool wil uitfaseren, en de situatie in Rusland heeft het zeker alleen maar urgenter gemaakt. De Nederlandse regering heeft besloten dat koken op gas of het verbranden van aardgas vanaf 2050 niet meer mogelijk is. De eerste stappen zijn al gezet en politieke maatregelen op zowel nationaal als Europees niveau lijken erop te wijzen dat de toekomst van verwarming op gas gekoppeld is met veel onzekerheid. Dit geldt zowel wat betreft prijsverhogingen als steeds drastischere maatregelen rond het plan voor uitfasering.

Hoe kan men hout branden begrijpen als CO2-neutraal?

CO2-uitstoot gaat heel erg over hoe je ernaar kijkt. De houtverbranding zelf is CO2-neutraal, omdat bij juist gebruik alleen de hoeveelheid CO2 wordt uitgestoten die het hout tijdens zijn levensduur opneemt. Daarbovenop komen de emissies van productie en transport, net als alle andere energiebronnen. Hier kun je het verschil maken door in te kopen bij verantwoorde leveranciers die zich richten op duurzaamheid.

Stoot het ene type biobrandstof meer CO2 uit dan het andere?

Biobrandstoffen stoten de hoeveelheid CO2 uit die het uit de atmosfeer heeft opgenomen en daarom zijn er geen typen die beter zijn dan andere. Brandhout heeft als voordeel dat er geen energie wordt gebruikt om de stof industrieel om te zetten, zoals: houtpellets en briketten. Het belangrijkste is echter dat je een zo schoon mogelijke verbranding hebt, die ervoor zorgt dat alle energie wordt gebruikt om de energie als warmte vrij te geven en niet om gassen te verdampen. Je kunt meer lezen over tips om voor de juiste verbranding te zorgen in onze sectie over brandhoutvariëteiten.